Labrador Mountain
6935 Route 91, Truxton, NY 13158 - Map
GPS 42.44° N 76.01° W
(607) 842-6204